Toestemming voor het houden van een buurtfeest op 23 september 2023 op de locatie parkeerhofje Sterhyacint, Twello

DeTwellogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het houden van een buurtfeest op 23 september 2023 op de locatie parkeerhofje Sterhyacint, Twello.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Datum besluit: 14 september 2023   Kenmerk: Z2023-00001990   Het gaat hierbij om de volgende vergunningen/ontheffingen: •organiseren evenement   Informatie Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Voorst. Het telefoonnummer is 0571–27 93 35. Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naaromgevingsvergunning@voorst.nl en vermeld daarbij het kenmerk.   Bezwaar   Termijn voor bezwaar maken Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit en/of de besluiten? Dan kunt u, tot zes weken gerekend vanaf 15 september 2023 bezwaar maken bij de burgemeester en/of ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Het besluit en/of de besluiten treedt/treden direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit en/of de besluiten buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.   Bij wie maakt u bezwaar? Bent u het niet eens met de verleende evenementenvergunning? Dan stuurt u uw bezwaarschrift naar de burgemeester. Er kunnen ook besluitonderdelen zijn waarmee u het niet eens bent waarover niet de burgemeester maar ons college beslist. Bijvoorbeeld bij een ontheffing voor het produceren van geluid of een tijdelijke verkeersmaatregel. Vermeld dan ook ons college in de adressering.

 

Onderwerp: evenementenvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTwellogids.nl op 19-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Twello, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTwellogids.nl
Redactie deTwellogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Twello
  2. 94650e6173c9df9af44fb2bf3bae0cd4

Gerelateerde berichten