Gemeente Voorst - Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Henri Dunantstraat in Twello

DeTwellogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Voorst - Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Henri Dunantstraat in Twello.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), artikelen 12, 14 en 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Voorst en het Algemeen mandaatbesluit Voorst 2023; overwegende: dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW een verkeersbesluit vereist is; dat ter plaatse van de Henri Dunantstraat in Twello een individuele gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd; dat de houdster van deze individuele gehandicaptenparkeerplaats is komen te overlijden; dat hiermee de individuele gehandicaptenparkeerplaats opgeheven kan worden; dat het gewenst is om de desbetreffende parkeerplaats voor algemeen gebruik beschikbaar te stellen; dat in verband hiermee het ter plaatse aanwezige verkeersbord E6 van bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voorzien van het kenteken van het voertuig van de betrokkene voor verwijdering in aanmerking komt; dat op grond van artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met het regionale politiekorps en van die zijde geadviseerd wordt in te stemmen met de opheffing van daarvoor in aanmerking komende individuele gehandicaptenparkeerplaatsen, tenzij zich een bijzondere omstandigheid voordoet; dat een dergelijke specifieke omstandigheid zich in dit geval niet voordoet; B E S L U I T E N: met de verwijdering van bord E6 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats), voorzien van een onderbord in de vorm van een kentekenplaat met daarop het kenteken van het voertuig van de betrokkene, de individuele gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de Henri Dunantstraat in Twello op te heffen. Bekendmaking Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze. Bezwaar Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Dit besluit treedt direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTwellogids.nl op 16-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Twello, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTwellogids.nl
Redactie deTwellogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Twello
  2. f85a3bfa80f7cdfc51f1f4d0854659d8

Gerelateerde berichten