Toestemming voor het houden van een straatfeest op 30 september 2023 op de locatie Oude Binnenweg 32, 7391JE Twello

DeTwellogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het houden van een straatfeest op 30 september 2023 op de locatie Oude Binnenweg 32, 7391JE Twello.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Datum besluit: 13 september 2023Kenmerk: Z2023-00002009Het gaat hierbij om de volgende vergunningen/ontheffingen:•organiseren evenement•tijdelijke verkeersmaatregelenInformatieHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Voorst. Het telefoonnummer is 0571–27 93 35. Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naaromgevingsvergunning@voorst.nl en vermeld daarbij het kenmerk.BezwaarTermijn voor bezwaar makenBent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit en/of de besluiten? Dan kunt u, tot zes weken gerekend vanaf 14 september 2023 bezwaar maken bij de burgemeester en/of ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Het besluit en/of de besluiten treedt/treden direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit en/of de besluiten buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.Bij wie maakt u bezwaar?Bent u het niet eens met de verleende evenementenvergunning? Dan stuurt u uw bezwaarschrift naar de burgemeester. Er kunnen ook besluitonderdelen zijn waarmee u het niet eens bent waarover niet de burgemeester maar ons college beslist. Bijvoorbeeld bij een ontheffing voor het produceren van geluid of een tijdelijke verkeersmaatregel. Vermeld dan ook ons college in de adressering.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deTwellogids.nl op 16-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Twello, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTwellogids.nl
Redactie deTwellogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Twello
  2. gmb-2023-398090

Gerelateerde berichten