VERKEERSBESLUIT OPHEFFING INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN DE MOZARTSTRAAT IN TWELLO EN AANWIJZING PARKEERPLAATS ALS INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN DE BADIJKSTRAAT IN TWELLO

DeTwellogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT OPHEFFING INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN DE MOZARTSTRAAT IN TWELLO EN AANWIJZING PARKEERPLAATS ALS INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN DE BADIJKSTRAAT IN TWELLO.

Meer informatie over deze bekendmaking:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST; gelet op de artikelen 2, 15 en 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), de artikelen 12, 14, 24 en 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Algemeen mandaatbesluit Voorst 2023;overwegende: dat gevraagd is om een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de Badijkstraat in Twello; dat hierom gevraagd is omdat de betrokkene gaat verhuizen naar de Badijkstraat;dat de betrokkene beschikt over een voor haar ingerichte individuele gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de Mozartstraat in Twello en deze parkeerplaats voor opheffing in aanmerking komt door de verhuizing van de betrokkene;dat opheffing van de bestaande individuele gehandicaptenparkeerplaats met zich meebrengt dat het verkeersbord als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW verwijderd wordt en realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats met zich meebrengt dat een verkeersbord als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW geplaatst wordt; dat het daarbij gaat om de verwijdering en herplaatsing van verkeersbord E6 van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990; dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW een verkeersbesluit vereist is; dat, gelet op artikel 2 van de WVW 1994, met dit besluit de volgende doelstellingen beoogd worden: •het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; dat op grond van artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met het regionale politiekorps en dat van die zijde geadviseerd wordt in te stemmen met de komst van dergelijke gehandicapte parkeerplaatsen, tenzij zich een bijzondere omstandigheid voordoet; dat een dergelijke specifieke omstandigheid zich in dit concrete geval niet voordoet; dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en ook niet anderszins bezwaar bestaat tegen realisering van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Badijkstraat in Twello; B E S L U I T E N: 1.tot opheffing van de individuele gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van het adres Mozartstraat 27 in Wilp en verwijdering van het op die plaats aanwezige verkeersbord invalidenparkeerplaats (E6 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990) en onderbord in de vorm van een kentekenplaat met daarop het kenteken van het voertuig van de betrokkene; 2.tot plaatsing van verkeersbord invalidenparkeerplaats (E6 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990) en een onderbord in de vorm van een kentekenplaat met daarop het kenteken van het voertuig van de betrokken aan de Badijkstraat in Twello. Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze. Bezwaar Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Dit besluit treedt direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleidVerkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deTwellogids.nl op 24-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Twello, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTwellogids.nl
Redactie deTwellogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Twello
  2. gmb-2023-451983

Gerelateerde berichten