Vastgesteld bestemmingsplan Dernhorstlaan 11, Twello

DeTwellogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Dernhorstlaan 11, Twello.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:Vanaf 16 november 2023 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage het bestemmingsplan Dernhorstlaan 11, Twello (NL.IMRO.0285.171056-VS00) en de bijbehorende stukken. De gemeenteraad van Voorst heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 30 oktober 2023. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk, om de omissies die zijn ontstaan in het kader van het bestemmingsplan Schoneveld locaties Withagen en Dernhorstlaan planologisch te herstellen. Het vastgestelde plan wijkt niet af van het eerder ter inzage gelegen ontwerpplan.InformatieHet plan en de bijbehorende stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Heeft u vragen of wilt u de stukken daar inzien? Neem dan gerust contact op met Martha Bos. Haar telefoonnummer is 0571-27 92 92. Bekijk de stukken ook op www.ruimtelijkeplannen.nl via de link links naast deze tekst of via de knop Details.BeroepAls belanghebbende kunt u binnen zes weken vanaf 17 november 2023 beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.Voorlopige voorzieningAls u tijdens de beroepstermijn ook een voorlopige voorziening aanvraagt dan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook beroep heeft ingesteld. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. De voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deTwellogids.nl op 16-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Twello, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTwellogids.nl
Redactie deTwellogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Twello
  2. gmb-2023-487065

Gerelateerde berichten